POLYFUNKČNÝ DOM

Súťaž

Nitra, Slovenská republika (2020)
Pozícia:

Vedúci architekt

Developer:

BELEVIS Development
Nitra, Slovenská Republika

Projekčný tím

 

Vedúci projektu:

Radoslav Grečmal

Vedúci projektu:

Aurel Fábri

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

Roberta Štěpánková
Gabriel Kuczman
Attila Tóth

VIZN studio:

Karol Kundrák