Aurel

FÁBRI

Architekt

Architektúra pre aktívny život s riešeniami trvalo udržateľného rozvoja.

Aurel Fábri

Architektonická prax:
Architekt so skúsenosťami v rôznych Európskych krajinách
Akademické pôsobenie:
Design studio leader in Architecture, University of Nottingham Ningbo China
Vzdelanie:

 • Associate Fellow of the HEA, PGCHE
  The University of Nottingham, UK (Spojené Kráľovstvo)
 • Dialkové Doktorandské štúdium na TU Wien, Viedeň, Rakúsko
  School of Architecture and Planning
  Mentor: Profesor William Allen Alsop OBE RA
 • MBA na Open University Business School, UK (Spojené Kráľovstvo)
 • Vysoká škola Výtvarných umení, Bratislava, Slovenská republika
  Katedra Architektúry, Mentor: Profesor Rastislav Janák

Registrácia v profesných inštitúciách:
ARB
– Registrácia v Architects Registration Board, Spojené Kráľovstvo 
ČKA
– Autorizovaný Architekt České Komory Architektů

Ponúkané služby:

Kompletné architektonické služby. Tvorba priestorov pre aktívny život. Kvalitný moderný dizajn rešpektujúci špecifiká užívateľov a lokality.

Interiérový dizajn, ktorý odráža špecifiká budúcich užívateľov, s cieľom vytvoriť moderné a harmonické prostredie, individuálny výraz a jedinečnú atmosféru.

Poradenstvo sa zameriava najmä na počiatočné fázy projektov. Cieľom je objasniť potenciál a špecifiká zamýšľaného projektu.

Vízia

Architektúra pre aktívny život s riešeniami trvalo udržateľného rozvoja.

Mgr. Arch. Aurel Fábri ARB, ČKA